De vereniging

De V.S.M.L. heeft zich ten doel gesteld om sterrenkunde als hobby te populariseren in Roermond en omgeving. De V.S.M.L. is in 1984 opgericht door een tiental enthousiaste amateur-astronomen. In 1989 hebben we ons aangesloten bij de N.V.W.S. en vormen vanaf die tijd de afdeling Midden-Limburg. Anno 2012 hebben we ongeveer 55 leden die afkomstig zijn uit Midden-Limburg.

De vereniging heeft een eigen clubgebouw, gelegen aan de Oude Keulsebaan 170, Roermond. Het gebouw is iedere zaterdagavond geopend vanaf ongeveer 20.00 uur. Bij helder weer zijn de avonden bedoeld om sterren te kijken, bij slecht weer worden de avonden gebruikt om ervaringen uit te wisselen. Op zaterdagavond is iedereen welkom, ook niet leden!

Contributie. Voor 2012 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
€ 40 voor volwassenen (18 jaar en ouder)
€ 25 voor degenen die jonger zijn.

Haar activiteiten
Eén van de belangrijkste activiteiten is het organiseren van lezingen over diverse sterrenkundige onderwerpen. De lezingen worden veelal door beroepsastronomen verzorgd. Zie ook ons jaarprogramma. Verder worden er waarneemacties georganiseerd bij belangwekkende gebeurtenissen. Beroemd (berucht ??) zijn de waarnemingen van de meteorenzwerm de Perseïden met daaraan gekoppeld de jaarlijkse barbecue.

Buiten de lezingen om is het clubgebouw iedere zaterdagavond open. Bij helder weer kan er worden waargenomen. In het gebouw vindt u ons bibliotheekje en bovendien recente tijdschriften en artikelen over astronomie.

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk een cursus “Inleiding in de Sterrenkunde” te volgen. Inmiddels hebben enige tientallen mensen de cursus gevolgd.

Wilt U met uw buurtvereniging, schoolklas of vereniging een bezoek aan ons brengen. Ook dat kan. Tegen geringe kosten vertellen we u “alles” over sterrenkunde en wat ons daar nu in boeit. Specifieke onderwerpen kunnen in onderling overleg gekozen worden.

Voor contact met de vereniging vult u bij voorkeur het contactformulier in en er wordt zo snel als mogelijk contact met u opgenomen.