Aarde

Aarde

De Aarde, onze planeet gefotografeerd vanuit de ruimte

Als men alle planeten behandeld dienen we de belangrijkste natuurlijk niet te vergeten, onze eigen planeet Aarde. Vanuit het oppervlak bekeken lijkt de Aarde groot en stevig te zijn met een overvloed aan lucht. Vanuit de ruimte, gezien door astronauten, is de impressie heel anders. Aarde is klein met een smalle kwetsbare atmosfeer. Voor een ruimtereiziger zijn de opvallendste kenmerken van de Aarde het blauwe water, tezamen met de bruine en groene landmassa’s met de witte wolken tegen een zwarte achtergrond.

Vele mensen dromen om door de ruimte te kunnen reizen om zo de wonderen van het universum te kunnen bekijken. In werkelijkheid zijn we eigenlijk allemaal ruimtevaarders. Ons ruimtevaartuig is de planeet Aarde die met een snelheid reist van 108.000 km/u.

Aarde is de derde planeet vanaf de Zon en staat op een afstand van grofweg 150 miljoen kilometer. Deze afstand wordt doorgaans ook gebruikt om de afstanden tussen de andere planeten aan te geven. De afstand tussen de Zon en de Aarde komt overeen met 1 Astronomische Eenheid (AE).

De Aarde doet er 365,256 dagen over om een rondje rond de Zon te maken. Een jaar heeft dus een kwart dag meer dan de 365, vandaar dat er éénmaal in de vier jaar een schrikkeljaar is. Hiermee wordt het opgelopen verschil teniet gedaan. De Aarde draait zelf rond zijn as in 23,9345 uur. De diameter van onze planeet is 12.756 kilometer en is hiermee slechts enkele honderden kilometers groter dan de diameter van de planeet Venus. Onze atmosfeer bestaat voor 78 procent uit stikstof, 21 procent zuurstof en 1 procent uit overige stoffen.

Tot dusver is Aarde de enigste planeet binnen ons zonnestelsel dat leven bevat. De snelle rotatie en de gesmolten nikkel-ijzer kern zorgen voor een groot magnetisch veld. Samen met de atmosfeer schermt het ons af van de schadelijke straling die van de Zon en andere sterren afkomstig is. De atmosfeer beschermt ons ook tegen meteorieten doordat de meeste opbranden voordat ze het oppervlak bereiken.

Van de vele reizen door de ruimte hebben we veel geleerd van onze thuisplaneet. De eerste Amerikaanse satelliet, Explorer 1, ontdekte een intensieve stralingszone, die nu de Van Allen stralingsgordels worden genoemd. Deze laag wordt gevormd door snelle bewegende geladen deeltjes die zijn gevangen door het Aardse magnetische veld. De laag heeft een donutvorm en bevind zich rond de evenaar.

De AardeAndere ontdekkingen door satellieten laten zien dat het magnetische veld de vorm van een traan heeft, veroorzaakt door de zonnewind. We weten nu ook dat onze ijle bovenste atmosfeer, waarvan ooit gedacht werd dat deze kalm een rustig is, vol zit met activiteit en dat deze opzwelt gedurende de dag en inkrimpt gedurende de nacht. Beïnvloed door de veranderingen in zonne-activiteit draagt de bovenste atmosfeer bij aan het weer en klimaat op de planeet Aarde.

Naast de beïnvloeding op het Aardse weer zorgt de zonne-activiteit ook voor dramatische visuele fenomenen in onze atmosfeer. Als geladen deeltjes van de zonnewind gevangen worden door het Aarde magnetische veld, botsen ze met zuurstofmoleculen boven de magnetische polen van de planeet. Deze moleculen beginnen hierdoor te gloeien. Dit fenomeen staat beter bekend als aurora of Noorder- en Zuiderlicht.

Algemeen
In onderstaande tabel zijn enkele algemene gegevens van de Aarde weergegeven.

Tabel met gegevens

Tabel met algemene gegevens over de Aarde